Zuzanna Sasiak

Zuzanna Sasiak

Pierwszy krok ku spółdzielniom energetycznym

Na portalu „Więcej niż Energia” wielokrotnie wskazywaliśmy potrzebę wprowadzenia w Polsce dobrego prawa dotyczącego społeczności energetycznych działających w oparciu o OZE. Z naszą pomocą, 22 kwietnia br. senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zadecydowała o rozpoczęciu prac nad zmianą obecnie obowiązujących przepisów o spółdzielniach energetycznych. Czy to początek prawdziwie dobrej zmiany? Autorka:…

Komentarz ruchu WNE do Krajowego Planu Odbudowy

W dniu 2 kwietnia br. ruch „Więcej niż Energia” przekazał swoje stanowisko Ministrom Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Klimatu i Środowiska. Wzięliśmy również udział w rządowych wysłuchaniach publicznych na temat KPO. Do końca kwietnia rząd musi przedstawić Komisji Europejskiej ostateczny kształt Planu. Wyrażamy nadzieję, że będzie on uwzględniał uwagi i sugestie…

Wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

29 marca br. (poniedziałek) w godz. 10.00-15.00 odbędzie się wysłuchanie dla KPO w temacie „Zielona Energia”, organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorzy chcą w tej formule poznać opinię obywateli na temat głównych obszarów wskazanych w KPO oraz ogólnych postulatów, wniosków i opinii dotyczących pieniędzy unijnych. Ministerstwo zaprasza do udziału w wysłuchaniu…

OZE i energetyka obywatelska w KPO

person planting on hanged pots

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło długo oczekiwany projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a 2 marca odbyła się konferencja poświęcona jednemu z pięciu komponentów Planu (komponent B), dotyczącemu „Zielonej Energii i zmniejszenia energochłonności”. Zgodnie z wytycznymi UE, na ten komponent przeznaczona została…

Konsultacje społeczne KPO

  2 marca br. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w obszarze „zielona energia i zrównoważona mobilność”. Ma to być to jedna z trzech debat organizowanych wokół KPO. Na stronie ruchu „Więcej niż Energia” zamieścimy komentarz/sprawozdanie z treści i przebiegu spotkania.

Czy Krajowy Plan Odbudowy odbuduje nam energetykę?

W tym miesiącu konsultacjom publicznym ma zostać poddany rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy. Będzie wskazywał, jakie działania i reformy Polska będzie realizować z tzw. funduszu odbudowy – pierwszego takiego funduszu w historii UE, będącego odpowiedzią na pandemię COVID-19 oraz na potrzebę realizacji nowej strategii Unii, jaką jest Europejski…

Projekt COMETS – inicjatywy obywatelskie w transformacji energetycznej

person standing near table

COMETS (Collective action Models for Energy Transition and Social Innovation) to współfinansowany z programu Horyzont 2020 projekt mający na celu identyfikację i analizę przeszkód dla rozwoju zaangażowania obywateli w transformację energetyczną. Koordynowany przez Uniwersytet w Turynie projekt realizuje w sumie 12 partnerów z 8 państw europejskich. Projekt potrwa do kwietnia…