man sitting facing monitor

Webinarium – wspólnoty energetyczne a JST

Przyszłoroczna, rewolucyjna dla konsumentów zmiana prawa energetycznego (transpozycja dyrektywy RED II) sprawi, że w Polsce zapanują bardziej sprzyjające niż dotychczas warunki do zakładania…

Witamy nowych partnerów!

autor: Jan Ruszkowski Na naszych oczach powoli kruszy się model energetyki scentralizowanej. Rośnie zainteresowanie oraz apetyty kolejnych grup potencjalnych prosumentów oraz ambicje kolejnych…

person holding orange flower petals

PILNE- są miejsca na ciekawym warsztacie!

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, partner ruchu Więcej Niż Eenergia, poinformował, że ma jeszcze miejsca na bardzo ciekawym warsztacie online poświęconym zastosowaniu mechanizmów partycypacyjnych…

Najwyższy czas na spółdzielnie energetyczne

Autor: Jan Ruszkowski Choć liczba indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych wokół nas rośnie lawinowo, nie zauważając pandemicznej zapaści światowej gospodarki, spółdzielni energetycznych wciąż…

man walking on road

Podsumowanie konferencji – Poznań 10.10

Czego potrzebują i czego mogą się spodziewać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni energetycznych, pragnący pozyskiwać własną energię ze źródeł odnawialnych? W jakim kierunku…